Protocol d’incidències per a ESO4 pro-viatge final de curs

El centre es fa al càrrec de l’acompanyament dels alumnes de 4t d’ESO al viatge de final de curs de l’etapa, raó per la qual, aquest estableix unes normes bàsiques de convivència, durant el curs escolar, que validin que aquests alumnes les compleixen amb els seus comportaments i actituds.

La direcció del centre estableix, al respecte, la següent normativa:

Les faltes directes (no per acumulació de lleus) greus o molt greus comeses pels alumnes de 4t d’ ESO, segons el Projecte de Convivència del Centre, suposaran la la no assistència al viatge de final de curs. Es valorarà, en tot cas, l’evolució i canvi d’ actitud i comportament de l’alumnatimplicat, per la qual cosa, l’equip directiu serà l’encarregat de valorar i determinar la mesura adoptada.

Correu escolar

Botiga Virtual

Eventos

Sin eventos
© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida