Assegurança escolar

La pòlissa d’assegurança del Centre cobreix els accidents dels alumnes mentre estan sota la tutela del mateix. En cas d’accident, s’avisa la família i es prenen les mesures oportunes.

Correu escolar

Esdeveniments

Sense events