Quotes

Aportació econòmica de les famílies Curs escolar 2017-18
Estudis concertats

 

Infantil
P3 | P4 | P5

De 1r a 6è
de Primària

De 1r a
4t d'ESO

Conceptes (€)

Total curs Quotes Import Total curs Quotes Import Total curs Quotes Import
Aportació diferencial.
Mòdul econòmic
1870 10 187 1870 10 187 1870 10 187
Material escolar (fotocòpies,agenda
i material fungible)
48 10 4,8 55 10 5,5 55 10 5,5
Sortides culturals
(Trimestrals)
60 10 6 75
(CI)
10 7,5 105 10 10,5
Sortides culturals (Trimestrals)       125 (CM) 10 12,5      
Sortides culturals (Trimestrals)       125 (CS) 10 12,5      
Material individual de l'alumne
(boli, llapis, goma, fulls, etc.)
        3     3  
Puntuals i voluntaris (€)                  
Natació                  
Colònies                  
Anglaterra                  
Acollida tarda                  
Transport                  

Total rebut col·legi (€)

                 
Infantil 1975 10 197,8            
Cicle Inicial       1995 10 200      
Cicle Mitjà i Superior       2045 10 205      
ESO             2025 10 203
Mitja pensió
5 dies fixos tot el curs
1480 10 148 1480 10 148 1480 10 148
Mitja pensió
4 dies fixos tot el curs
1184 10 118,4 1184 10 118,4 1184 10 118,4
Mitja pensió
3 dies fixos tot el curs
888 10 88,8 888 10 88,8 888 10 88,8
Mitja pensió
2 dies fixos tot el curs
592 10 59,2 592 10 59,2 592 10 59,2

 

DESCOMPTES PER A FAMÍLIES AMB TRES O MÉS FILLS A L’ESCOLA

10% a tots els germans en concepte d’aportació diferencial del mòdul econòmic.
5% familiar en el concepte diferencial mòdul (sempre que es pagui tot el curs sencer al setembre).
178 dies lectius corresponen a mitja pensió de 5 dies/setmana al llarg del curs 2017 - 18. Inclou dinar i estona de joc i convivència (berenar a Infantil, 1r i 2n de Primària).
1480 € és el cost del curs, distribuït en 10 quotes, independentment dels dies lectius del mes. Si es tracta de 4, 3, 2 ó 1 dies setmanals, el cost és proporcional.
Es facturarà a 9,5 €/dia per un tiquet de dinar esporàdic.
10 quotes de set. 2017 a juny 2018 aprovades pel Consell Escolar del Centre.

Correu escolar

Esdeveniments

Sense events