Informes/avaluacions

Educació infantil: Es lliuren dos informes al llarg del curs. El primer al finalitzar el 1r trimestre i el segon a l’ acabament del curs

Primària i ESO : Al llarg del curs es donen : 3 informes  i 3 butlletins de les 3 avaluacions trimestrals i  1 d’avaluació final (seran enviats via correu electrònic) .

Criteris d'avaluació                                                        

Educació Primària:

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Educació Secundària:

Anglès

Català

Francès

Castellà

Matemàtiques

Ciències

Socials

Tecnologia

E. física

Música

Visual i plàstica

Valors socials

Correu escolar

Esdeveniments

Sense events