Ajuts menjador escolar 19/20

S’ha publicat a la web del Consell Comarcal del Baix Llobregat la convocatòria d’ajuts individuals de menjador per raons socioeonòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants. Els ajuts de menjador escolar estan adreçats a l’alumnat de centres sufragats amb fons públics de la Comarca del Baix Llobregat, de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria que tenen necessitats socioeconòmiques i/o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador. Les sol·licituds s’hauran de presentar al centre escolar que correspongui fins el dia 20 de maig de 2019.

© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida