Fi de curs

 • FESTA FI DE CURS. Dimarts, 20 de juny a les 16 hores, no hi haurà Servei de transport escolar a la tarda. Els alumnes hauran de ser recollits pels seus pares o familiars una vegada finalitzada la festa (entre 17h.30min. i 18h.).
 •  ÚLTIM DIA DE CURS, dia 21 de juny a les 14,30h. Alumnes amb transport escolar arribaran a la parada dues hores abans de l’habitual
 •  LLIURAMENT DE LES QUALIFICACIONS de 3r TRIMESTRE, via correu electrònic abans del dia 23 de juny
 •  LLIURAMENT DE LES QUALIFICACIONS FINALS, amb els tutors.
  notes
 • LLIBRES DE TEXT CURS 2017–18. S’enviaran per correu electrònic. 
 • UNIFORME ESCOLAR. El Corte Inglés www.elcorteingles.es
 •  EXÀMENS DE RECUPERACIÓ ESO:  4 i 5 de setembre de 2017
 • Reunió Tutories (famílies grup classe i tutor/a) : Dijous, 7 de setembre de 2017.
 • PRIMER DIA DE CLASSE CURS 2017-18.: Dilluns, 12 de setembre de 2017.