Conferència prevenció consum d'alcohol

Fundación de Alcohol y sociedad

Benvolguts pares i mares :

Des de la Fundación Alcohol y Sociedad compartim la seva preocupació i la de les autoritats sanitàries davant els problemes derivats del consum d’alcohol en menors. Per aquest motiu, volem oferir-li el nostre assessorament, fruit de l’experiència de més de déu anys treballant en la prevenció del consum en menors, a través d’una sessió teòric pràctica a la que li oferim pautes i eines d’utilitat per abordar situacions derivades del consum d’alcohol en adolescents.

En els últims anys, segons dades del Ministeri de Sanitat, l’edat d’inici del consum d’alcohol a disminuït fins als 14, per tant és de vital importància abordar aquest problema des del nucli familiar lo abans possible.

Per a la Fundación Alcohol y Sociedad el paper de la família és fonamental per la prevenció de conductes de risc relacionades amb el consum d’alcohol en menors. Tot i que l’adolescència i les conductes de risc dificulten la comunicació en el nucli familiar, és vital disposar de totes les eines i coneixements per poder treballar el consum d’alcohol en els nostres fills. Segons dades de l´Institut Deusto de Drogodependències, entitat amb la que col·labora la Fundación Alcohol y Sociedad, només un 63,4% ha tractat en alguna ocasió el tema de l’alcohol a casa.

Des de 2001 i amb el propòsit de treballar a l’entorn familiar, la Fundación ha impartit més de 2.000 formacions a famílies, que l’últim curs han valorat la iniciativa amb un 4,8 sobre 5 per la utilitat dels temes treballats.

Prevenir el consum d’alcohol en menors és tasca de tots

L’animem a que participi en aquesta iniciativa que li proposem en col·laboració amb el centre escolar. El proper dia 6 de NOVEMBRE tindrà lloc en el centre una xerrada- col·loqui impartida per un monitor expert de la FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD. Durant la mateixa, es treballaran coneixements sobre:

- L’alcohol

- L’adolescència i la seva relació amb l´alcohol

- Perquè abordar el tema des de les famílies

- Les Habilitats Socials com a eina preventiva

- Reflexions

- Dubtes i preguntes

A més, tindran l’oportunitat de plantejar dubtes i inquietuds que puguin tenir al respecte.

La xerrada es durà a terme al TEATRE i començarà a les 19 HORES . Per poder organitzar-la correctament us demanem retornar la confirmació signada quan abans sigui possible.

Atentament,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curs: Grup:

He rebut aquesta notificació i firmo perquè així consti: ________________________________

CONFIRMO L’ASSISTÈNCIA A LA XERRADA (MARCAR AMB UNA X ON CORRESPONGUI): SI □ NO □

© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida