Resum normes d'organització i funcionament

 logooreig

 

RESUM  NORMES

D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

 

Som coneixedors de les normes d’ organització i funcionament de l’ Escola L’Oreig.

Nom i cognoms del pare / mare:

 

 

SIGNATURA:

 

 

Nom i cognoms de l’ alumne / a:

 

 

SIGNATURA:

 

 

(Cal retornar aquesta butlleta signada a l’escola)

                                                     Setembre de 2017.