Avís legal

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que es recullen als diferents formularis o a través dels mitjans de contacte de que disposa el nostre web, seran arxivades en fitxers titularitat Iniciatives Pedagògiques S.A. (Escola l'Oreig) amb l’objectiu de subministrar-li la informació sol·licitada així com d’informar-lo dels productes i els serveis del nostre Centre o per la finalitat concreta que en cada supòsit s’indiqui, pel que vostè ens dóna el seu consentiment exprés. Així mateix li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en front de Iniciatives Pedagògiques S.A. (Escola l'Oreig) del carrer Rda. Montmany, 2-4, 08753 - Pallejà, Tel. 936 500 087

Correu escolar